Gemeente achtkarspelen


gem. achtkarspelen augustinusga kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 129)

gem. achtkarspelen buitenpost kerk
plm. 1200? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 130)

Gemeente ameland


gem. ameland -- --
meerwijf gevangen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 78)

gem. ameland nes willibrordusdobbe
heilige bron waar willibrord doopte? (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 39)

Gemeente boarnsterhim


gem. boarnsterhim aldeboarn bornegokerk
leycentrum in toren, heidense tempel (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 86)

gem. boarnsterhim deersum kerk
romaans (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 86)

gem. boarnsterhim grouw kerk
romaans (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 87)

gem. boarnsterhim roordahuizem vroeger lindeboom langs dorpsstraat
daar zaten vroeger kinderen met de navel aan vast (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 5)

gem. boarnsterhim wartena pingmeer
zwarte watergeesten (nikkers) (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 62)

Gemeente bolsward


gem. bolsward bolsward broerekerk
einde 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 108)

gem. bolsward bolsward martinikerk
reeds voor 1446 tufstenen kerk (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 105)
leycentrum in toren, dodenverering? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 87)

Gemeente dantumadeel


gem. dantumadeel dantumawoude kerk
16e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 16)

gem. dantumadeel murmerwoude kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 15)

gem. dantumadeel rinsumageest kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)

gem. dantumadeel sybrandahuis kerk
plm. 1300 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)

Gemeente dongeradeel


gem. dongeradeel anjum kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel dokkum spookhuis bij dokkum
geest van vrek (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 222)

gem. dongeradeel dokkum st. maartenskerk
van voor 111e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 9)

gem. dongeradeel ee kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 11)

gem. dongeradeel engwierum kerk
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel hantum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel hantumhuizen kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel morra kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 12)

gem. dongeradeel nes kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

gem. dongeradeel waaksens kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 14)

gem. dongeradeel wetgens kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 10)

gem. dongeradeel wierum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 13)

Gemeente dongeradiel


gem. dongeradiel aalzum Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum voor ingang, heidens tempeltje? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 85)

gem. dongeradiel dokkum Grote Kerk
leycentrum in koor, heilige eik? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 88)

Gemeente ferwerderadeel


gem. ferwerderadeel ferwerd kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 37)

gem. ferwerderadeel genum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 35)

gem. ferwerderadeel hallum kerk
plm. 1300 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 38)

gem. ferwerderadeel hoogebeintum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 36)

gem. ferwerderadeel janum kerk
begin 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 35)

gem. ferwerderadeel marrum kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 37)

Gemeente franekeradeel


gem. franekeradeel firdgum kerk
13e eeuw? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 61)

gem. franekeradeel franeker bredeplaats Z van martinikerk
leycentrum (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 90)

gem. franekeradeel franeker kerk
1421 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 57)

gem. franekeradeel franeker sloot
sloot wacht op slachtoffer (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 86)

gem. franekeradeel schulsum kerk
midden 13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 58)

gem. franekeradeel sexbierum kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 62)

gem. franekeradeel tzummarum kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 61)

Gemeente goasterlan-sleat


gem. goasterlan-sleat wykel kerk
16e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 111)

Gemeente harlingen


gem. harlingen almenun --
naam duidt op heids heiligdom (Schuyf, Judith: Heidens Nederland (1995), 39)

gem. harlingen harlingen jufferbrug, brug bij de zeesluis
witte juffer (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 321)

gem. harlingen wijnaldum dorpskerk, 600 mtr O van
zeer belangrijk leycentrum, fostare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 100)

gem. harlingen wijnaldum kerk
gotisch (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 63)

Gemeente het bildt


gem. het bildt minnertsga kerk
15e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 60)

Gemeente kollumerland


gem. kollumerland westergeest Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, fostare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 97)

Gemeente kollumerland en nieuwkruisland


gem. kollumerland en nieuwkruisland kollum kerk
plm. 1100? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 131)

gem. kollumerland en nieuwkruisland oudwoude kerk
plm. 1100? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 132)

gem. kollumerland en nieuwkruisland westergeest kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 133)

Gemeente leeuwarden


gem. leeuwarden leeuwarden oldehove
romaanse voorganger (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 81)

gem. leeuwarden leeuwarden st. vituskerk
leycentrum, heidens heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 91)

gem. leeuwarden zwichum kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 88)

Gemeente leeuwarderadeel


gem. leeuwarderadeel hyum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 38)

gem. leeuwarderadeel jelsum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 40)

gem. leeuwarderadeel stiens kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 39)

Gemeente littenseradiel


gem. littenseradiel bezum kerk
2e helft 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 85)

gem. littenseradiel jorwerd kerk
begin 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 83)

gem. littenseradiel weidum kerk
plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 83)

gem. littenseradiel wieuwerd kerk
mummies, paranormale waarnemingen mbt alchemie (Bosch, H. van den: Met paragnost Jelle Veeman naar 12 magische plaatsen in nederland (1986), h5)

gem. littenseradiel wieuwerd Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 99)

Gemeente menaldum


gem. menaldum engelum stenen uileborden aan jan minnesdijkje
spokerijen, duivel (Kooi, J. van der: Volksverhalen uit Friesland (1979), 198)

Gemeente menaldumadeel


gem. menaldumadeel deinum kerk
toren 1550-67 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 82)

gem. menaldumadeel dronrijp kerk
romaanse voorganger (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 59)

gem. menaldumadeel marssum kerk
gedeeltelijk tufsteen (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 82)

Gemeente menumadeel


gem. menumadeel dronrijp kerk
plaats aangewezen door 2 ossen (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 161)

Gemeente nijefurd


gem. nijefurd -- fluessenmeer (160,3-545,8)
klok st. odolphus zonk hier naar onderwereld (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 253)

gem. nijefurd -- kreil, bij het bos
doemprofetieen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 258)

gem. nijefurd -- roode klif
verschijning nachtmerrie (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 269)
vuurzuil, vliegende draak, druiden raadplegen stavo (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 273)
grote vlam, draak, mensenoffers (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 78)

gem. nijefurd -- water vd galamadammen (160,3-545,8)
neef duivel speelt m. klokken odolph/stav., klok onderwer. gezakt (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 253)

gem. nijefurd hemelum --
duivel speelt met klokken van st. odolphus (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 252)

gem. nijefurd molkwierum --
heksenhol (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 153)

gem. nijefurd roode klif tussen warns en scharl
draak verschenen, 2 vechtende ridders id lucht (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 254)

gem. nijefurd stavoren --
in 164 aanbidding stavo om zoute bron te stoppen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 256)

gem. nijefurd stavoren kerk
steen op mirakuleuze wijze verplaatst (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 279)

gem. nijefurd stavoren kerkhof van oud-stavoren
verz. klooster st. odolphus/klokken door duivel ingenomen (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 249)

gem. nijefurd stavoren Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum 10 mtr voor ingang (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 95)

gem. nijefurd workum st. gertrudis
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 109)

Gemeente ooststellingwerf


gem. ooststellingwerf -- donkerbroek
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- langendijk
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- oosterwolde
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf -- weper
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

gem. ooststellingwerf oldeberkoop --
leycentrum, fostare heiligdom? oude hoofdplaats,offers? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 92)

gem. ooststellingwerf oldeberkoop kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 136)

gem. ooststellingwerf oosterwolde Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum op koor, forstare heiligdom? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 93)

Gemeente opsterland


gem. opsterland ureterp Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum in toren, fostare heiligdom? mensenoffers? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 96)

Gemeente smallingerland


gem. smallingerland kortehemmen kerk
begin 14e eeuw? (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 136)

Gemeente sneek


gem. sneek langweer vroeger holle linde in het dorp
kinderboom (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 5)

gem. sneek sneek kerk
middeleeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 112)

gem. sneek sneek martinuskerk
leycentrum westzijde (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 94)

Gemeente tytsjerksteradiel


gem. tytsjerksteradiel bergum kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 134)

gem. tytsjerksteradiel giekerk kerk
12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 33)

gem. tytsjerksteradiel oudkerk kerk
plm. 1200 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 34)

gem. tytsjerksteradiel testrum kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 133)

gem. tytsjerksteradiel wyns Nederlands Hervormde Kerk
leycentrum 8 mtr. voor toren, rechtspraak? (Vleer, W.: Leylijnen en leycentra in de lage landen (1992), 103)

Gemeente westdongeradeel


gem. westdongeradeel -- bornwird
urnenveld (Kooi, P.B.: De urnenvelden in Drenthe (1982))

Gemeente wunseradiel


gem. wunseradiel --- waar dijk zee in steekt (154,4-569)
spook verjaagt strandjutters (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 172)

gem. wunseradiel exmorra kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 108)

gem. wunseradiel kimswerd kerk
2e helft 11e eeuw of plm. 1100 (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 63)

gem. wunseradiel makkum bij makkum
wit wief (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 221)

gem. wunseradiel piaam kerk
13e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 109)

gem. wunseradiel pingjum okke-hel, weiland bij P, verdwenen schurkpaal
is mast van schip waarvan kapitein god ontkende (Franke, S.: Sagen en legenden rond de zuiderzee (1932), 313)

Gemeente wymbritseradiel


gem. wymbritseradiel nijland --
plaats kerk aangewezen door ossen na problemen bij bouw (Laan, K. ter: Nederlandse overleveringen 1 (1932), 161)

gem. wymbritseradiel nijland kerk
15e eeuws (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 112)

gem. wymbritseradiel oudega kerk
begin 12e eeuw (Steensma, R.: Langs de oude Friese kerken (zj.), 135)